Algemene voorwaarden

Prijzen:
Alle op onze website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en in Euro's.
Prijs-, model- en uitvoeringswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Verkoopovereenkomst:
De verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat de betaling door LA service ontvangen is, indien tussen het moment van bevestigen van de order en tussen het moment van betalen een prijswijziging optreedt behoudt LA service zich het recht voor deze wijziging door te berekenen. Indien U niet accoord gaat met de prijswijziging kunt U de bestelling annuleren.

Betaling en levering:
Alle in deze webshop geplaatste bestellingen kunnen worden betaald met oa iDEAL. iDEAL is vertrouwd en veilig betalen via internet bankieren. Ook zijn uiteraard andere betalingsvormen aanwezig

Is uw bestelling voor 2 uur s'middags geplaatst wordt deze dezelfde werkdag, mits op voorraad, verzonden. Daarnaast heeft U ook de mogelijkheid om een order te betalen door middel van een bankoverschrijving. De order word dan verzonden zodra de betaling ontvangen is.

Wilt U uw bestelling komen afhalen kan dit ook. Op de site staan de openingstijden van onze winkel vermeld. U heeft dan ook de mogelijkheden om Contant of met Pin te betalen. Houdt er wel rekening mee dat wij alleen betaalde bestelling reserveren.

Verzend-/administratiekosten:
Per order wordt voor Nederland € 6,95 verzend-/administratiekosten en voor Belgie € 13,00 verzend-/administratiekosten doorberekend afhankelijk van de grootte van de bestelling. Bestellingen die worden afgehaald zijn vrij van verzend-/administratiekosten.

Programmeerapparatuur & smartcards: Wij wijzen U erop dat het gebruik van onze producten voor het gratis kijken naar betaalde TV zenders in Europa strafbaar is.
De producten zijn bedoeld voor persoonscontrole, toegangs systemen en andere mobiele data opslag toepassingen.
Wie de cards gebruikt om illegaal TV zenders te ontvangen in Europa maakt zich schuldig aan een strafbaar feit.
LA service is niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade door illegaal gebruik van onze producten.
U zult geen instructies vinden voor illegale activiteiten.
U gaat met onze voorwaarden akkoord door het binnengaan van de shop en/of producten aan te schaffen.
Op alle programmeerbare smartcards kunnen wij geen garantie geven.

WIJ BEANTWOORDEN EN ONDERSTEUNEN GEEN VRAGEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET HET VRIJSCHAKELEN VAN BETAALDE TV PROGRAMMA'S

Service en Garantie

Alle artikelen welke LA service aanbied zijn zowel degelijk als betrouwbaar en voldoen aan de benodigde keurmerken en eisen.
Zo krijgt u op het assortiment een minimale garantie van 1 jaar welke geldt naast de wettelijke rechten.
Daarnaast heeft LA service ook artikelen in het assortiment welke een uitgebreidere garantie termijn hebben, varierend van 2 tot 25 jaar.
Deze uitgebreide garantie termijn staat bij elk product apart vermeld, indien dit niet vermeld staat geldt een garantie termijn van 1 jaar.
Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

1. Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud

2. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht

3. Gebreken welke zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend on onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing

4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

5. Buitenkomend onheil zoals blikseminslag, wateroverlast etc.

6. Oververhitting door centrale of andere verwarming alsmede oververhitting door het gebruik van een wattage hoger dan aangegeven op de gebruiksaanwijzing

7. Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude

Indien herstel of vervanging binnen de garantie termijn valt zal dit kosteloos door LA service hersteld of omgeruild worden.
Het is niet mogelijk de koop tijdens de garantietermijn te ontbinden alvorens wij het artikel hebben hersteld of vervangen.
Zodra na herstel of vervaging blijkt dat het artikel niet naar behoren functioneert heeft u de mogelijkheid uw aankoop te ontbinden.

Indien u aanspraak op de garantie wenst te maken dient u de volgende stappen te volgen;

1. Zend een email naar info@laservice.nl, vermeld hierin uw order- of factuurnummer. Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat de gebreken zijn zodat wij uw klacht kunnen beoordelen.

2. Vervolgens ontvangt u van ons een email met eventueel het garantieformulier. Vul deze zo volledig mogelijk in.

3. Verpak de artikelen zodanig dat het artikel heel bij ons aankomt.

4. Stuur uw garantiezending naar LA service.nl – Vlooswijkstraat 43 – 4531 CC – Terneuzen, Nederland.

5. Laat uw garantiezending frankeren, wij hebben geen antwoordnummer. Bewaar het verzendbewijs welke u ontvangt goed.

6. Zodra uw zending wij ons is aangekomen en gecontroleerd ontvangt u van ons een email. Lawinkel.nl zal zich inzetten uw garantieklacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Wij streven ernaar u binnen 5 dagen na ontvangst van uw zending op de hoogte te stellen van de afhandeling.

Service Voorwaarden


Door onze producten aan te schaffen en de informatie en bestanden op deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Service Voorwaarden van Lawinkel.nl. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Toegang tot service
Toegang tot service, in enigerlei vorm dan ook, is uitsluitend voorbehouden aan legale, geregistreerde gebruikers van de LA service producten. Bij constatering van misbruik en/of fraude zal LA service juridische stappen ondernemen.
LA service gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Zie ook ons privacy statement.
Aard van de service
• FAQ's
Service op de LA service producten is beschikbaar in de vorm van op deze website aanwezige FAQ's (Frequently Asked Questions), die oplossingen bevatten voor de meest voorkomende problemen en vragen rondom een product.
• Downloads
Indien van toepassing, zijn vanaf deze website bestanden te downloaden die u kunnen helpen met het oplossen van uw probleem of een aanvulling vormen op de door u aangeschafte producten.
• Email support
Indien uw vraag niet beantwoord wordt middels de FAQ's, is het mogelijk een email te verzenden aan onze service afdeling.. Uw email kan uitsluitend door ons in behandeling worden genomen indien:
1. De email is verzonden via het daarvoor op deze website aanwezige responsformulier of een antwoord is op een door onze serviceafdeling verzonden email.
2. De email opgesteld is in het Engels of in het Nederlands. Overige talen worden op dit ogenblik helaas nog niet door ons ondersteund.
3. Uw email vergezeld gaat van een duidelijke vraagstelling en/of omschrijving van uw probleem.
In de meeste gevallen zult u geen persoonlijk antwoord krijgen op een door u verzonden email. Op basis van de door u gemelde vragen en problemen worden door ons op regelmatige basis de op de website aanwezige FAG's (zie boven) bijgewerkt. Check daarom regelmatig of er een oplossing beschikbaar is voor een door u gemeld probleem.
• Telefonische ondersteuning
In sommige gebieden is telefonische ondersteuning beschikbaar. In dat geval vindt u als gebruiker informatie over openingstijden en telefoonnummer(s) bij het responsformulier.
• Pro-actieve service
Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven bij registratie nieuwsbrief, kan LA service u af en toe pro-actief benaderen per email of nieuwsbrief over nieuwe FAQ's, downloads en andere relevante informatie over uw product.
Duur van de service
Service in de vorm van email responsformulieren en telefonische helpdesk zijn gedurende de garantieperiode beschikbaar.
Producten en diensten
Alle door of namens LA service op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten en diensten, in de vorm van gegevens of aanbevelingen of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar LA service aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten of diensten, of de gevolgen daarvan.

PRIVACY POLICY

LA service vindt uw privacy belangrijk met het oog op de bescherming van uw gegevens.

LA service gaat met zorg om met uw gegevens. En geeft deze gegevens niet vrij aan derden tenzij er toestemming voor is gegeven.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

LA service verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam; Voor- en achternaam; Geslacht; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; IP-adres; KvK nummer; BTW nummer.

Op 25 mei wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht, ook wel bekend als ‘GDPR’. De AVG is een uitbreiding en versterking van privacy-rechten van het individu. Mocht u geen mailingen meer van ons willen ontvangen, kunt u zich uitschrijven.

LA Service
Vlooswijkstraat 43
4531 CC  Terneuzen
0115-648999

Openingstijden:
ma t-m vrij: 10:00u - 18:00u
zaterdag: 10:00u - 17:00u
zondag: gesloten