Reparatie voorwaarden L.A. service

O Reparaties worden altijd, indien haalbaar of na prijsopgave, daadwerkelijk gerepareerd tot aan de restwaarde.

O Indien de klant het met de prijsopgave, die alleen boven de prijsopgave grens wordt gedaan, niet akkoord gaat wordt het apparaat, indien mogelijk, in oude

   staat teruggebracht.

O Reparaties worden uitsluitend à contant afgerekend indien geen betalingsafspraken zijn gemaakt.

O Op reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden indien niet anders vermeld op reparatiebon of faktuur.

O Over apparatuur welke wordt afgestaan na onderzoek worden geen onderzoekskosten doorberekend maar alleen verschrootkosten volgens tabel, indien TD niet

   anders beslist.

O Prijsopgaven en onderzoeks/verschrotings kosten: Bij aanbieden van een reparatie dient een voorschot te worden betaald die alleen verrekend word met de

   reparatie- of onderzoekskosten.

O Het voorschot welke als aanbetaling bij aanbieden van de reparatie wordt betaald wordt altijd verrekend met de eind nota.

O Apparatuur ouder dan 10 jaar wordt beoordeeld naar schade/restwaarde en de staat waarin het zich bevindt.

O Er wordt geen enkele reparatie boven de restwaarde en/of minimale prijsopgave van een toestel gefaktureerd zonder toestemming van de klant.

O Garantie wordt alleen verleend, indien niet anders vermeld, op de door ons uitgevoerde reparatie en dus niet op het gehele apparaat. Op optische lasers zit geen

   garantie m.u.v. nieuw.

O Andere gebreken die na een reparatie nog aanwezig zijn en door ons niet als zodanig zijn opgemerkt kunnen door bijbetaling alsnog worden verholpen, m.u.v.

   garantieklachten.

O Garantie vervalt indien geconstateerd word dat aan het apparaat is gewerkt anders dan door onze eigen TD.

O Garantie vervalt ook door onoordeelkundig gebruik of niet opvolgen van eventuele adviezen van onze TD.

O U doet afstand van uw apparatuur indien u deze niet afhaalt binnen 3 maanden na berichtgeving van de afhandeling ter compensatie van de door ons gemaakte

   kosten.

O Indien er sprake is van betaling op rekening, wordt bij wanbetaling de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder waarvan alle kosten en rente voor

   rekening klant komen.

O Bij het aanbieden van te repareren apparatuur dient u de afstandsbedieningen bij te leveren maar alle snoeren, handleidingen enz. te behouden of als alleen de

   TD verzoekt deze alsnog aan te leveren.

O Beschadigingen dienen van te voren aangegeven te worden door de klant, anders bepaalt de TD dit zelf bij of na binnenkomst en is hiervoor niet verantwoordelijk

   te stellen.

O Alle reparaties dienen door de klant zelf te worden gebracht en gehaald naar onze werkplaats of indien gewenst en na afspraak: ophalen/terugbrengen:

   voorrijkosten vanaf € 15,- (afhankelijk van afstand).

O Reparaties aan huis worden, i.v.m. onderdelen en kwetsbaarheid van meetapparatuur, niet uitgevoerd alleen bij uitzonderlijke gevallen.

O Uurloon bedraagt € 60,- netto incl. 21 % BTW

O Voor handelaren kunnen, indien overeengekomen, andere overeenkomsten worden afgesproken.

O Bij schade of verlies van apparatuur ontstaan tijdens het verblijf bij L.A. service wordt de klant, indien mogelijk, een vervangend apparaat of een financiële

   compensatie aangeboden welke in hoogte cq waarde door L.A. service wordt bepaald en beslist op grond van restwaarde op moment van binnenkomst inclusief de

   aanwezige klacht.

O Verschrootkosten gelden alleen bij inlevering van alle, bij de apparatuur behorende, attributen zoals afstandsbediening, kabels, gebruiksaanwijzingen en

   schema’s. Indien missende: onderzoekskosten pro rato TD.

O De klant kan geen juridische rechten ontlenen aan de door haar opgegeven klacht van de desbetreffende apparatuur indien blijkt dat, na onderzoek van onze TD,

   er eventueel meer en/of andere klachten worden geconstateerd.

O Bent u het niet eens met de hier omschreven algemene reparatievoorwaarden dan heeft u het recht, om binnen 1 werkdag na inboeken en tekenen van deze

   reparatievoorwaarden de inboeking, zonder enige kosten verschuldigd te zijn, ongedaan te maken, na deze werkdag vervalt het voorschot maar kan de reparatie

   alsnog worden geretourneerd aan de klant.

O De reparatievoorwaarden worden ivm het milieuaspect niet meer op papier meegegeven. De voorwaarden staan daarentegen vermeld op internet op

   www.laservice.nl , Op verzoek kan een papieren exemplaar worden overhandigd.

LA Service
Vlooswijkstraat 43
4531 CC  Terneuzen
0115-648999

Openingstijden:
ma t-m vrij: 10:00u - 18:00u
zaterdag: 10:00u - 17:00u
zondag: gesloten